Tänker ni också bygga bastu?
 
    
nr 20  1967                 
■■■ Lekande lätt bygger ni själv er bastu över en lördag-söndag, brukar det heta i våra klatschiga heminredningstidningar. Jag känner en kille, två meter kollega vid namn KARL ERIK NYKVIST, som byggde om vedbon på landet till bastu. Han började i maj 1966. Just nu håller han på att bli tokig.
  Det finns folk som påstår att man får högt blodtryck av bastu. Det stämmer. Jag vet, för jag träffade Nykvist häromdan. I hans närmaste omgivning förekommer vadslagning om vem som ska explodera först, Nykvist eller bastun. Jag har satt en femma på Nykvist.
    Så här gick det till när denne Nykvist lekande lätt byggde sin bastu.
1.) När Nykvist spikat vedboden full med panel och gjort en lave av asp ringde han upp byggnadsnämnden i Västerhaninge för att be om ett tips hur man bäst skulle lösa skorstensgenomgången i taket. För se, vedeldad bastu skulle det vara. Byggnadsinspektören talade om hur han skulle bära sej åt. Sen sa Nykvist: Och så tänkte jag bygga på vedbon lite, 1,30x1,8O m. så att jag får ett par kvadratmeters omklädningsrum. Så lite behöver jag väl inget byggtillstånd för?
    — Jo, det är nog säkrast, sa inspektören som skickade Nykvist en blankett och telefonledes hjälpte honom fylla i den. 
2.) I väntan på att få byggtillstånd slog Nykvist ner fyra pinnar i marken utanför vedbon för att markera var tillbyggnaden skulle ske. I detta skede kom byggnadsnämnden på inspektion, Denne fann att Nykvist "rest stommen till utbyggnad". Nykvist fick avslag på byggnadstillståndet och föreläggande att riva ner tillbyggnaden. Vidare polisanmäldes han för svartbygge. 
3.) Nykvist uppsökte kommunalhuset och läste lusen av stadsarkitekten som sa, att nu skulle man inte bli ovänner. Bara Nykvist kom in med en mera fackmannamässig ritning och dessutom intyg på grannarnas tillstånd, så skulle stadsarkitekten se till att det blev byggnads lov. Nykvist började bygga till.
4.) Nykvist skickade in en ny ritning jämte grannarnas tillstånd. Samtidigt klagade han hos Länsstyrelsen över byggnadsnämndens beslut, det var hans enda chans att slippa riva det han just börjat bygga till.
5.) Efter en månad meddelade byggnadsnämnden att den var beredd att ge Nykvist byggnadslov, bara han tog tillbaka sin klagoskrivelse i Länsstyrelsen.
    — Utpressning, tyckte Nykvist och ringde Länsstyrelsen. Där sa man: Skicka hit Byggnadsnämndens brev. Såna där villkor får man väl för jösse namn inte ställa!
6.) Efter ytterligare en månad skrev byggnadsnämnden att man var beredd att ge Nykvist byggnadstillstånd därest han kom in med en ny ansökan till nämnden. Nykvist ringde nämnden och påpekade att denna nya ansökan inlämnats för sju veckor sedan. 
    — Jaså? sa nämnden. 
7.) I oktober, när bastun var klar, meddelades byggnadslov med ett antal förbehåll.
     a. Nykvist skulle anmäla när han började bygga.
     b. Nykvist skulle anmäla när han börjat med skorstensstocken.
     c. Nykvist skulle ändra takkonstruktionen på den äldre delen av vedboden. Godkänd 1956.
     d. Nykvist skulle ändra skorstensgenomgången. Visserligen var denna utförd efter anvisningar från kommunens byggnadsinspektör, men kommunens stadsarkitekt ville att skorstens genomgången skulle utföras så att den sammanföll med bestämmelserna i Babs (Byggnadsstyrelsens allmänna byggnadsstadga).
     e) Nykvist skulle anmäla när bastun var färdig.
8.) Nykvist svarade att det inte var tekniskt möjligt att följa dessa instruktioner eftersom bastun, vilket nämnden mycket väl visste, redan var färdig. Beträffande skorstenspipan så hade denna levererats av firma Ragnar Frunck som byggt skorstenspipor till bastuhus sedan hedenhös. Nykvist anhöll vördsamt att byggnadsnämnden skulle ta igen sej och sluta bråka,
9.) Nykvist kallades till inspektion av bastun tillsammans med representanter för byggnadsnämnder och brandmyndigheterna. Brandchefen sa: Ingen anmärkning! Inte ens på skorstenspipan? 
    — Nej!
10.) Nykvist fick protokoll från inspektionen. Där stod: Skorstensfejarmästaren i kommunen hade inte kunnat närvara p g a sjukdom, men hade han varit med, hade han troligen ej godkänt skorstenspipan! Nykvist ringde upp och bad i stort sett byggnadsnämnden dra åt helvete, Stadsarkitekten hävdade att skorstenspipan inte kunde vara gjord enligt Babs. Nykvist bad arkitekten läsa på sin Babs.
11.) Stadsarkitekten inkom till byggnadsstyrelsen med en skrivelse där han anhöll få förtydligande av Babs reglemente just evad det gäller skorstenspipor. Kopia till Nykvist.
12.) Efter ett år instämdes Nykvist till Södertörns domsaga att svara inför domare, åklagare och nämnd för svartbygge. Domaren fick alla fakta i målet, skakade på huvudet och dömde Nykvist till en symbolisk hundring i böter.
  Läget är just nu det att Nykvist sonat sitt brott men att han och stadsarkitekten gemensamt väntar på att Byggnadsstyrelsen ska komma med ett förtydligande av Babs.
    3.000 kr har utredningarna kring Nykvists vedbod kostat myndigheterna. Nykvist:
    — I dagens läge är det bara hästuttagningsnämnden och barnmorskan som inte varit inkopplade. I svaga ögonblick frågar jag mej: Varför i herrans namn begärde jag tillstånd för en tillbyggnad stor som en packlåda?
  För övrigt har Nykvist fått bada bastu i fred för byggnadsnämnden flera veckor. Men stadsarkitekten säjs vara på tjänsteresa. Han lär jaga en dåre i Nynäshamnstrakten som hugger björkved utan tillstånd. Spaningarna försvåras av att brottslingen tar in veden och eldar opp den vartefter.