Från 1973 fram till  sin tragiska död 1985, kom Gits ut med en ny kåseribok
lagom  till jul, varje år. Vem minns inte "Gubbarna på ön", "Så länge snurran kan gå", "Lite bakom flötet" osv...
Gits Olssons Bästa, är en kåserisamling som utgavs från 1986 till 1994 och omfattade nio stycken böcker.
Alla är utgivna av Bokförlaget Semic. 1986 gav dessutom Svenska Dagbladet ut boken "I hjärtat av stan",
som innehåller valda kåserier, skrivna under Gits tid hos SVD.
På den här sidan kommer du att hitta kåserier som
har hämtats från Gits olika böcker (Klicka på länken bredvid)
 
                                

Kåserier hämtade ur Gits böcker - Arkiv

Här nedan, kan du hitta alla kåserier
som har publicerats på den här sidan!
Klicka bara på önskad textrad!

En Rutger      
Flickan med havanna      
Gånge hatt till. . .              
I tankarna             
Icke begripa
Ny bil, nya knappar
Sitt ned!                      
Sommar - Hitler. . .               
Undvik lejon!             
We meet again!