Dags för ett nytt parti!
     
     

 
nr 38  1962 
■■■ Nästa gång ni ska rösta, så ska ni rösta med Frampartiet Bilisterna. Vi behöver ett nya parti i det här landet. Jag har bildat det. Rösta med mej!
  Ni såg ju själva hur det gick i valet i söndags. Bortsett från att ett eller annat decimalkomma flyttade något steg, så är det politiska läget landet detsamma som före valet. Orsaken? Jo, skillnaden mellan de politiska partiernas program är hårfin. Så hårfin att den lilla skillnaden inte är mycket att hurra för. Svensk politik är ointressant. Folk tänder inte längre på en inrikespolitik, där diskussionen gäller några tior opp eller ner på den årliga skatten. Folk engagerar sej inte förrän det dyker upp ett parti med ett handfast program i frågor som ligger folket varmt om hjärtat.
    Jag har som sagt bildat ett sånt parti — Frampartiet Bilisterna. Och detta är mitt partiprogram, det Bilistdemokratiska manifestet. Ta er en titt på det, ni partiledare, så får ni se hur en slipsten ska dras:
    Punkt 1 
    Bilbidraget införes. 150 kronor i månaden för första bilen upp till 1.500 mil, 200 kr för äkta makar.
    Punkt 2 
    Bilskatten, accisen och fartbegränsningen avskaffas.
    Punkt 3 
    P-platser åt alla. Bort med kösamhället. Stockholms och Göteborgs parker upplåtes för parkering Lapplisorna omskolas till billotsar.
    Punkt 4 
    Ned med alla fotgängare i tunnlar under gator och vägar. Fotgängande ovan jord må ske endast i sällskap med specialutbildad ledarhund eller mot ned stoppande av 25 öre i gatukontorets övergångsautomater.
    Punkt 5 
    De gula strecken avskaffas, blinkfyrarna nedmonteras och trafikpolisen omskolas till lekvakter i parkerna.
    Punkt 6 
    Trafiklagstiftningen revideras. Tåg må icke passera korsning med landsväg med mindre än att lokföraren kliver ur och lägger örat mot landsvägen. Först sedan han övertygat sej om att ingen bil är i faggorna, må tåget föras över vägen.
    Punkt 7
    ATP åt alla bilar som gått 16.O00 mil. Fri rundsmörjning och kommunalt subventionerad igångknuffningsservice utmed landsvägarna.
    Punkt 8
    Nyttotrafiken på riksvägarna ransoneras på kort. Varje långtradare/åkare får tio kuponger om året. En kupong gäller för två tur- och returkörningar Stockholm—Hälsingborg.
    Punkt 9
    Uppmjukning av körkortsproven. Körkort må tilldelas varje medborgare om kan stava till Södertälje och vissla Gubben Noak.
    Punkt 10 
    Minimigräns införes för hastigheter på landsväg. Ingen får köra under 110 km. Effektivare polisradar naglar fast krypdårarna.
    Sådant är vårt program inför nästa val. Programmet kommer att fastställas av partistyrelsen vid extra plena i morgon. I kväll har styrelsen inte tid, för den ska upp på Söder och spela hartsfiol utanför Helge Berglunds fönster.
    Men sen ska vi se till att det blir skjuts på den svenska politiken.
    P.S.
    I pressläggningsögonblicket rapporteras att en redaktör Rolf Blomqvist redan hotar med en spränglista med en elfte punkt på programmet — »Stopp för spritpriserna...» För, säjer red. Blomqvist, »spritpriserna höjs ju var enda gång valet är över. Det måste bli ett stopp för detta...»
    Ja kör i vind för det med. Rösta med Frampartiet Bilisterna! Frampartiet Bilisterna  är ungdomens parti. In med ungdomen i politiken, in med raggarna i riksdan! 
    Ack ja!