Es ist Tanz auf Bränn Brücke...

nr 38 1977 
    Sommaren är obönhörligt slut och det är hög tid att slutredovisa inventeringen av besynnerliga båtnamn. Får en båt heta vad som helst? 
•   I den fagra Mälaren hittade vi en båt som lystrar till namnet Carl Gustaf med kunglig stavning och allt.
    Sommarens i särklass längsta båtnamn hittades i Noraström, där det finns ett fartyg som heter "Djonk Hahlamalahamahaha IV". Ägaren, i Noraström, uppger att det är mycket viktigt med den romerska fyran på slutet. "Världen är så stor och man måste se till att man skiljer båten från andra båtar som heter Djonk Hahlamalahamahaha". framhåller han. Det är så riktigt. 
    I lördags sörplade vi i oss säsongens sista kräftor. Dom har varit fina i år, de djupfrysta turkarna går från klarhet till klarhet. Det har t.o.m. funnits honor med rom i somliga paket med vilka jag haft den äran. 
    Men denna sista kräftskiva gav mej faktiskt en tankeställare. Förutom de tio svenskar som satt bänkade kring bordet fanns där fyra tyskar. Jag lärde mej, att det finns inget ensammare än en tysk turist på en svensk kräftskiva när allsången börjar.
•   Det är ju så som ni vet, att tio svenskar inte kan ta några supar tillsammans utan att kroka arm och börja sjunga.
    — Hej på’re Gustaf... Alla så dricka vi nu Johan till... Calle Schewen och En gång jag seglar i hamn. 
    Den tyske turisten far som en vindrutetorkare mellan starka svenska armar. Han ser så olycklig ut att det är riktigt hjärtslitande. Tigande låter han sig bollas medan omgivningen skrålar en text som han inte förstår. Han blir inte gladare av att han förr eller senare blir anfallen av någon av svenskarna som sluddrar på bästa Alingsåstyska:
    — Heil auf Dich was ist Du für en jävel? Warum sjunger Du inte mit?
•   Det faller aldrig en svensk kräftsångare in att tysken aldrig hört texten. Han kan den inte. Ni må tro det eller ej, men varken Lasse Dahlqvist eller Evert Taube har någonsin legat på Tysktoppen. De är inte så kända söder om Lübeck.
    Så här kan vi ju inte ha det i fortsättningen. Vi kan ju inte slå på trumman för oss som turistland och locka hit en massa tyskar som sen bara sitter i våra kräftbersåer och känner sig gruvligt alienerade när den svenska sången bryter ut.
•   Vi måste sprida den svenska sångskatten över gränserna genom att översätta texterna till de vanligaste turistspråken.
    Heil auf Dich, Gustaf... Alle so trinken wir nun Johan zu... Hier tanzt Karl von Schewen mit der Rose des Roslagen .. . Einmal ich siegelt ins Haten ...
    En som länge varit inne på tanken och redan påbörjat en kulturgärning i denna riktning är isbrytarkaptenen vid marinen, Bo Furén, som var kommendant på Dalarö Skans i somras. När Sjövärnskåren, som legat här på kurs i två fyraveckorsperioder, muckat från holmen, höll officerarna fest. Och har man hört på maken (und hat man auf dem Herrn gehört)... Plötsligt ekade de gamla 1600-talsvalven av "Dans på Brännö brygga" översatt till en tyska som visserligen är hellre än bra, men ett steg i rätt riktning.
    Kapten Furén kompad av gamle polaren Jerka (Erik) rev ned en stark applåd med denna översättning och anförtrodde mej efteråt att han minsann sjungit denna låt för drottning Silvia och kungen! Silvia blev så förtjust att hon bad om ett exemplar av den sångbok för marint bruk där texten återfinns.
    — Vi hade bara ett enda häfte med oss och det fick hon, säjer kapten Furén.
    Möjligen kommer drottningen att bli en smula förbryllad när hon bläddrar i häftet och finner, att det på sidan 3 finns en personlig dedikation. "Till min gamle vän Jerka".
    Nåväl, till saken. Här är "Dans på Brännö brygga" översatt till Alingsåsdeutsch. Klipp ur och spar den till nästa sommar, när ni ska äta kräftor med tyskar! 
    Dans på Brännö brygga (tyska upplagan)
    Kreutz wie es wimmelt von Segeln in Tag
    — I st es Wettsegeln ? Nein, es ist Samstag!
    Gewiss, da versteh ich wo Sie segeln kin
    Sie habenja ledig lind — winn!
    Da segeln Kolle mit Kubben auf Schwaj
    - Heil auf Dich Du; Wie hast Du es seibst denn?
    Es ist Tjo wie es wiftet komm mit liebe Du -
    Du weisst ja wo wir legen zu!
    Es ist Tanz auf Brännö Brücke
    em alter geliebt Tradition
    Voll mit Publik — lind trevlich Musik
    Ja, was ist ein Tanz ohne Zugspielelaüt
    und em Tanz auf Brännö Brücke
    ist fur viele ein gross Abentilr
    Es ist Freude und Fest
    Seh da aussen in West
    blink der Winga Füuuür -
    Von Winga Sand, hört man zum Land
    gemischt mit dem Zugspieleloot
    oas Dunken einer Fischenboot
    Die Tanze sie geht, der Herz er gehl het
    gehlfür die Lieblingen — und fur Bohuslän
    Kolle und Ada und Beda und ich
    nehmen Wickung in Ruffe der Florn
    Die Prippe sie hängt in ein Tampf neben mich
    in Gesellschaft der "tra-la-la-laaa "
    Kolle er ist auf ein prima Humör —
    bietet auf elegant mit ein "Solt wir"?
    Und mit Ada in Famn, geht er in fur ein Tanz
    Als ob Schergesetz gar nicht gefantz
    Es isl Tanz auf Brännö Brücke . . .