Förenkla deklarationerna!

nr 13 1965
    Det måste hända något med deklarationsblanketterna. Vartenda år fyller miljoner svenskar i en blankett av vilken de inte begriper ett dyft. Så kan det inte fortsätta, säjer man i riksdagen.
    Det är stadsfogden Sten Sjöholm (fp) från Hälsingborg som tagit opp saken.
    Han sa: 
    – Vi behöver en deklarationsblankett som är befriad från den tyngre skattetekniska terminologin och är skriven på ett sätt som gör det enklare skattemyndigheternas än skattebetalarnas krav. Låt deklarationsblanketten hyfsas av några personer som kan konsten att skriva svenska klart och begripligt!
    Finansminister Gunnar Sträng svarade:
    – Hur ska man hitta sådana personer?
    Dagens Nyheter replikerade i en ledare:
    – Om hr Sträng åtminstone ville göra ett försök, är det nog inte omöjligt att hitta lämpliga krafter. Alla är ju inte finansministrar! Under tiden som hr Sträng reser sej och borstar av sej efter denna snyting, tar man fundersamt fram en deklarationsblankett för att se vad som kan göras. Kan man själv i sin ringhet bidraga till att förenkla detta förhatliga formulär?
    Ja för det första kan man väl föreslå en något enklare lättsammare rubrik »Allmän självdeklaration att avlämnas år osv. »borde man väl kunna byta ut mot exempelvis »Årets bikt» »Bikt 65». eller varför inte »Svindlande affärer»?
     Det här med stadsäga och kvartersnummer och kvartersnamn stryker vi. Folk i allmänhet har väl reda på var dom bor, men man instämmer med Gurra Persson på Hornsgatan 65 att det borde räcka med gatuadressen. Att behöva knata ner på gatan natten till den 15 februari och kika efter på gatuskylten i hörnet om kvarteret heter Piprensaren mindre eller Piprensaren större är ju jätteding, framhåller Gurra.
    Samme Gurra tillägger att Gunnar Sträng inte har ett dugg att göra med om Gurra sammanlevde med sin Tekla under året. Inte heller angår det finansministern om barnen under 16 år var hemmavarande under året eller om de i stället hängde på grillbaren vid Götgatan om kvällarna. Den avdelningen stryker vi. Och därmed har vi befriat deklarations- blanketten från nästan hela första sidan.
    Nästa sida handlar om E. Inkomst av tjänst och F. Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. Hela sidan torde kunna ersattas med tre futtiga rader att fylla i.
LÖN:……………………………………………………………………………
VÄNSTERKNÄCK:……………………………………………………..
Summa:…………………………………………………………………………
    Den viktigaste sidan, dvs. sid. 3 där alla avdragen ska göras, är den tokigaste i hela formuläret. På ett par futtiga rader ska man redogöra för alla avdrag man vill yrka, och det spricker man i allmänhet på. Svenska folket har därför i åratal tvingats förfärdiga särskilda bilagor för avdragen. Det ändrar vi på. Vi skriver bara en kul rubrik överst på sidan och lämnar den i övrigt blank. Rubrikförslag: »Pengar som Sträng kan känna sej blåst på» »Får ej vidröras» eller »Hurra för det lilla som blev kvar!»
    Sista sidans sammanfattningar för taxering dels till statlig skatt dels till kommunal skatt slår vi ihop till en taxering. Vi spar en halv blankettsida på det, och sen är det Strängs och kommunalgubbarnas sak att träffas nån kväll och dela rovet.
    Ännu ett påpekande från Gurra Persson boende å Hornsgatan förtjänar att understrykas i detta sammanhang. Persson framhåller att myndigheternas avdragspolitik präglas av en upprörande inkonsekvens. Persson säger sig vid upprepade tillfällen ha yrkat avdrag för mat och sprit under rubriken »Avdrag för kostnader för intäkternas  förvärvande» men fått nobben i nämnden.
    – Ska man orka knoga om dagarna och förvärva en massa intäkter så måste man ju käka, resonerar Gurra och tillägger: Får man sen inte en jävel under näsan när de e lördag, då e livet inte längre värt å leva, då lägger man bara av. Utan den inspiration som en liten rackare till lördagssillen utgör, blir det inte en intäkt förvärvad på hela veckan, försäkrar Persson.
    Herr Perssons idealiska deklarationsblankett ser ut så här:
    Namn:……………………………………………………………………………………………….
    Tjänst:……………………………………………………………………………………………..
    Satt sprätt på:………………………………………………………………………………..

    Kvar till skatt:………………………………………………………………………………...  
    Sthlm den    /     196…….