Några tips för er som ska välja yrke
    
nr 3  1973 
■■■
 Denna vecka öppnar Mummel sin yrkesvägledningsbyrå för ungdomar som har fil. kand, fil. mag. pol. mag etc. . . men saknar jobb.
    Till att börja med ska vi försöka besvara alla förfrågningar om vad som krävs för att bli en bra TV-man i Rapport eller Aktuellt.
    Svar: Nej, någon särskild utbildning eller något speciellt utseende fordras icke, allt hänger på hur ni snackar.
    Ämnar ni göra karriär på någon av televisionens ny hetsredaktioner måste ni först lära er det speciella TV-tugget.
   I stället för att säja, att Volkswagen måste återkalla ca 2.000 bilar av modell K70, bör ni säja “Volkswagen måste återkalla alla bilar av modell K70, det rör sej om ett antal i storleksordningen 2.000 bilar”.
   I stället för att säja till ett intervjuoffer: “Hur har du de då?” måste ni lära er säja “Hur upplever ni er aktuella situation?”
■   I stället för att ställa frågan “Vad tycker ni om det här?” ska ni fråga “Hur vill ni kommentera detta, om ni här ska göra ett personligt ställningstagande?”
    Det svåraste ögonblicket i en TV-mans liv kommer när han ska läsa upp utrikestelegram. För att kunna stirra 3 miljoner tittare i vitögat och säja “den skärpta syrisk israeliska schismen” måste man ha varit nykter i tre generationer.
    Kom vidare ihåg
   att en dörrvaktmästare på Kanslihuset man talat med ska kallas “en talesman för regeringen”.
   att killen som serverar vid statsministerns bord på La Ronde ska citeras som “regeringen närstående kretsar”.
   att korvgubben utanför riksdagen, om han haft nåt nytt att berätta, ska kallas “vanligen välunderrättat håll”.
    Många unga i dag tycks ha håg för bilbranschen. På förfrågan om vilka villkor som gäller för bilförsäljare, kan vi endast bekräfta att det säljs flera bilar än någonsin i Sverige, men att bilförsäljarejobbet ändå lönar sej bäst inom den begagnade sektorn. I förra veckan såldes Hitlers gamla Mercedesrishög för 750.000 och för inte så länge sen lyckades man få ut 450.000 för Greta Garbos gamla Duisenberg.
Men ta det försiktigt i början, kanske får vi föreslå en liten uppvärmning med Julia Ceasars moppe för vilken det väl ska gå att slita loss en 75 —80 spänn.
    Präst på landet, se där en syssla som lockar mången desillusionerad ungdom. Som präst får man, resonerar mången, användning för sin akademiska utbildning och samtidigt får man hänga med på den gröna vågen. Liten timrad prästgård i glesbygden med vita knutar och tindrande vaxljus bakom de vinterfrostiga rutorna är en idyll som hägrar.
   Fast en och annan ungdom är tveksam beträffande marknaden. “Tror folk så pass mycket på Gud att det blir nån rusning till kyrkan?” undrar “17 år i Hökarängen
”.
   Svar: Jovars. En nyligen igångsatt undersökning visar att ett 20-tal människor i Sverige t o m hört och sett Jesus. De är betydligt flera än dem som sett flygande tefat.
    Hundavel synes intressera många unga som söker en livsgärning. Även hundavel har nämligen fördelen av att kunna bedrivas på landet så att man slipper bo i staden. “Lönar sej hunduppfödning?” frågar “Galen i rottweiler, Tumba”.
   Svar: Jo. hunduppfödning kan löna sej, fast det gäller att ge sin kennel en egen profil, att specialisera sej på en viss ras. De kennlar som lyckas bäst kommersiellt är de som ligger nära Stockholms innerstad, där kunderna finns. Bäst går det f.n. för en kennel på Söder som specialiserat sej på franska pudlar, “Kennel du Fia Jansson”.
    Ett fritt och konstnärligt yrke frågar många efter. Signaturen “Årstas Jascha Heifetz” undrar vad som krävs för att bli gatumusikant och lira fiol på gårdarna. Det krävs ingenting för att spela på gårdarna utom en viss musikalitet samt en fiol som står rycken för ruskväder. I år har vintern ju inte varit så sträng men glöm ej den snö som föll i fiol.
    Lite vid sidan om dem som söker yrkesvägledning, skriver en tulta i Skåne att hon redan har ett arbete vid en konservindustri i Skåne men söker råd hur hon ska göra för att få sin arbetsmiljö förbättrad. Hon skriver: “Sen tre månader jobbar jag med rödbetorna. Jobbet består i att bära tunga tiokilosburkar med rödbetor från inläggningshallen över en kall, ofta översnöad gårdsplan till lagerhallen. På vintern får jag kånka på burkar till knäna i snön. Är inte det orätt?
   Svar: Nej, inte en orätt, pulsa med rödbetor är en varmrätt.
    Besviken beteendevetare i Finntorp undrar “om det betraktas som en merit inom snösvängen att man har deltagit i jordbruksarbete under sommaren?” Ja, det har visat sej att skördearbetare lämpar sej utmärkt för snöskottning på gatorna, eller som en veteran i branschen uttrycker saken: “Man vålmar hö på sommarn och Volmar Yxkullsgatan på vintern”
    Till sist skriver en “Förtvivlad jurist” och frågar om inte utbildningen borde läggas om radikalt. “Säj mej var nånstans i dagens samhälle jag har nån glädje av att kunna allt om Västgötalagen”. Så sant som det är sagt, det räcker gott om man vet att Elfsborg är tillbaka i allsvenskan.