nr 20  1965                                                                                
■■■ Det svärs så förbannat i det militära att MO vädjar till soldaterna att tala ett vårdat språk, MO vill i ett yttrande inte direkt förbjuda svordomar i den militära tjänsten men »då grovt och ovårdat språk i tjänstesammanhang på många verkar stötande skulle MO gärna se att oseden motverkas i första hand vid utbildning en av de enskilda befälskategorierna».
   Helledudanedå får man som gammal vicekorpral utbrista. För det första har jag den erfarenheten, att det inte svärs så värst mycket mera i lumpen än i det civila, de som påstår att soldaterna svär för mycket målar sannolikt fan på väggen. För det andra skulle ett förbud mot svordomars användande i det militära på nåt vis svära mot det tuffa krigandets natur. En karl som är arg, han svär. Tänk om von Törne, den gamle majoren som fick syrtuten genomskjuten i Runebergs bekanta dikt, hade varit förbjuden att svära. . .
»Nej si en tocken/som tar och skjuter platt fördärvad rocken/ som jag i dag bär på mig andra dan!/Framåt här, gossar! Fan ska ta den fan!».
    Johan Ludvig Runeberg hade säkerligen inte nått samma dramatiska effekt om han tvingats låta von Törne utbrista: »Framåt här, gossar! Humhum ska ta den humhum!».
    Och hur skulle det gå med de tuffa krigsromanerna som ännu tjugo år efter andra världskriget alltjämt toppar best seller-listorna.
  I arton timmar hade lieutenant McSlim och hans åtta leriga soldater hållit kullen när ordern om framryckningen kom. Lieutenant McSlim skrek: »Nu, grabbar! På dom satans hundarna, meja ner dom jävlarna, deras sista stund ska bli ett helvete i förskott!».
    Jättetufft, va! Men ack, den tuffa tiden är förbi. Får små MO:ar världen runt laborera ett tag till så kommer det att heta: »På dom rackans hundarna, meja ner dom elakingarna, deras sista stund ska bli synnerligen besvärlig!»
    Krigarlivet kan aldrig bli vad det har varit om man ska tvinga kärva soldater att föra ett vårdat språk. Tacka vet jag Revinge hed förr i världen när den militära undervisningen tillgick så som Albert Engström skildrade den i »Känn dig själv»: Den gamle korpralen undervisar rekryten och säjer: »När du kumderar marsch, så ska du inte veska som om du låge på det öttersta, utan du ska vråle, så att skogen på andra sidan slätta böljar som en havreåker, Å när du kumderar halt, så sa du ge te ett sånt illhojtande, så att klockera stannar i feckera på varendaste kar å di känner, som du hadde kleppt av derases livsträ. Å när du svär å bestraffer, så sa då inte va sjöttan eller attan utan så att dä oser bränt horn om muntasera på dej, om du hadde nårå, din lille söte jäkel!».
    Det var före MO det.
■   Det har varit ett förtvivlat tjat om ägg på den här redaktionen i veckan, inte med anledning av den nyss avätna påsken utan med anledning av Lennart Nilssons reportage om livets uppkomst. Det stod i SE och Life att de små sädescellerna, spermierna, inte är mer än 0,06 mm i strumplästen medan kvinnans ägg är 90.000 gånger större. Personer, som inte har annat att göra, satte sej ner och räknade ut, att det mänskliga ägget då är en bussigt tilltagen grej på omkring 5 meter. Hur hänger detta ihop? Svar: Sädescellen är faktiskt 0,06 mm men då är svansen medräknad. Själva sädescellen är bara en liten lustig prick. Vidare stämmer det att ägget är 90.000 gånger större, men det gäller då volymen!, inte diametern. Läsekretsen kan stoppa ner räknestickorna, våra uppgifter stämmer.
■   Baksmälla kan man bota på mångahanda sätt har jag lärt mej på sista tiden. Som ni kanske har vänligheten erinra er bad jag er skicka in edra bästa recept för baksmällas botande. Massor av förslag har strömmat in och så småningom ska jag väl redovisa ett urval av de bästa. Jag är alltjämt öppen för tips. Skriv »Dagen efter», Se, Torsgatan 21, Sthlm Va på kuvertet. Men alla nykterister som beskäftigt påpekat i brev att bästa sättet att undvika baksmälla är att inte dricka någon sprit dagen före, kan sluta nu. Bland de femtioelva folkfostrare som skickat in denna lustighet är en herr P. P. Pirotkavka i Göteborg, Hur han stavar, sitt namn när han är nykter vet jag inte.
■   Att man slipper baksmälla om man inte dricker, är ju ganska självklart. Jag vet ett jättefiffigt sätt att slippa använda preventivmedel också.
    50 år fyllde inte den 24 april TV:s trav- och galoppexpert Hasse Abrahamson fast det råkade stå så i Svenska Dagbladet. Han fyller i stället den 24 juni men hade råkat bli insorterad i fel månadsfack av Sv.D:s familjeredaktion. Vad hände?
    — Hyllningar i massor, säjer förskottsjubilaren på förfrågan. 174 telegram anlände, bl.a. från folk som dels gratulerade, dels uttryckte sin belåtenhet med att Svenska Dagbladet äntligen kommit först med en grej. Vidare telegraferade en flicka som jag publicerade som »Bilden till kvinnan» i SE på 40-talet. Hon tackade för den karriär som följde. Presenter och blommor kom det från alla håll, folk uppvaktade i gryningen. Bl. a, noterades tre oljemålningar.
    — Pendyl!
    — Nej, ingen pendyl.
    — Det var svagt.
    — Säj inte det, jag fick en häst i stället. En ettåring.