Vart tar allt vatten vägen?

 
nr 38 1962         
••• Vart tar allt regn vägen?
    Har ni aldrig funderat över det? Den här sommaren har det vräkt ner miljoner liter regn över detta land. Vart tar allt vattnet vägen? Rinner det tvärs
igenom jordklotet så att kineserna får sina risodlingar vattnade underifrån? Eller rinner det bara ner till urberget och bildar en enda stor pöl som hela Europa ligger och plaskar i? Eller rinner det ut i havet så att havets yta stiger och hotar att dränka låglänta riken som Danmark och Holland? Tänk va, att vara tomtjobbare i Danmark och ta betalt per kvadratmeter för strandtomterna. Då gäller det att sno sej om hörnan och sälja medan det är torksommar och lågvatten, så man får ut mesta möjliga för marken. Eller. . .
•   Allvarligt talat så har det kommit alldeles förfärligt mycket regn i år. Leo Rannaleet på Väderlekstjänsten säjer:
    — Stockholmstrakten fick i juni 55 mm regn mot normalt 45 mm. I juli kom det ner 71 mm mot normalt 61 mm. I augusti fick vi 119 mm mot normalt 76
mm. Och september slår rekord. Normalt för hela månaden är 60 mm och när inte ens halva månaden gått (den 14 sept. kl. 07.00 på morronen), då hade det redan kommit 82,5 mm.
•   En snabb huvudräkning ger till resultat att vi har fått nära en decimeter mera regn än vanligt. Ni som följde med i skolan vet att det innebär, att det kom hundra liter vatten mera per kvadratmeter än normalt. Tio hinkar vatten mera på varenda kvadratmeter!
    Undrar ni på då, att man frågar sej vart allt vattnet tar vägen! Leo Rannaleet tyckte att det var bäst att vi frågade experter om saken.

•   Själv har jag en sportstugetomt på 2.700 m². Den fick alltså 27.000 hinkar vatten för mycket i år. Och jag får ingen ro förrän nån förklarar för mej, vart dom där 27.000 hinkarna tog vägen. Det är mest berg hela tomten och i den där lilla gläntan nedanför vedbon får det inte plats några 27.000 hinkar. Jag hällde ut en hink slaskvatten där en gång och det blev en pöl som låg kvar och luktade apa i fjorton dar.
    Nej. Det är något skumt med det här. Och med frågan »Vart tar allt regn vägen!» vände jag mej alltså till expertisen.
•   Först till brunnsborrarna. Borr Kalle i Sundbyberg var inte inne. Han var ute och borrade hål nånstans. Men ingenjör Börje Svärdling  i Svenska Diamantbergborrnings AB, som borrat 15.000 brunnar sen 1886 han sa:
    — Jo, vi har allt borrat flera hål i Sverige den här sista tiden, men inte har vi hittat regnet där inte! Grundvattennivån är inte påverkad. Den påverkas sällan av regnrika somrar. Man räknar med att regn, som faller på jordytan, inte rinner ner och blir grundvatten förrän efter tre kvartal. Vart allt regnet tagit vägen? Tja en tredjedel har väl avdunstat, antingen av värmen direkt eller också via växterna som dricker vatten. En annan tredjedel har väl runnit ut i havet och en tredje tredjedel är väl just på väg ner i jordskorpan för att bli grundvatten.
    Sa ingenjören och fortsatte att peta hål på Sverige.
•   Riktigt nöjd med svaret är jag inte. Nog för att jag har en och annan krasse och lite rosenbuskar på tomten, men inte sätter dom i sej 27.000 hinkar. Och någon sol och torka har det inte varit tal om.

•   Vad säjer vattenvetenskaparna? Jo, förste statshydrolog Anderson vid Sveriges Meteorologiska Anstalt sa så här:
    — Borrgubbarna har rätt. En tredjedel av allt regn rinner ut via bäckar och åar, en tredjedel infiltreras till grundvatten och rinner så småningom ut i havet och en tredjedel avdunstar och blir så småningom regn igen.
    — Att vad, sa farbror! Det skulle alltså ha varit samma vattenskvätt som ramlat i huvudet på en hela sommaren? Först ner på Olsson så han blir sur som en katt och sen förvandla sej till ånga för att åka opp i himlen igen, och så ner på Olsson igen så han blir sur som en katt, och sa hålla på så och jäklas med Olsson en hel sommar? Kan det finnas så mycket ondska i bara vanligt vatten?
•   Nja, sa statshydrologen och jämrade sej hörbart inför denna hårddragning av förhållandet, det är naturligtvis inte säkert att det är precis samma droppar som kommer igen. Det som avdunstar ur Olssons pölar kanske faller ner som regn över ryssar eller kineser nästa gång. Regnmolnen flyttar sej som bekant med vindarna.
    — Aha, så att en disponent som får en regnskur på sej just som han sitter och läser Dagens Nyheter utanför villan i Stocksund, han kan tacka en gumma i Vladivostok som vattnade gräsmattan i förra veckan för den regnskuren?  Och spiller jag ut en hink vatten i Huddinge, så stänker det på en kille i Karachi, fast det tar några dar?

•    — Ungefär så ja, sa statshydrologen lätt kvidande. 
    Han sa också att det eviga regnandet påverkar vattenståndet i insjöarna, men havet yta påverkas inte. Man tycker kanske, att när det regnar 100 mm över Östersjön, så borde Östersjön stiga 100 mm, men det gör den inte, för Östersjön bildar tack vare Öresund, kommunicerande kärl med Kattegatt. När det regnar mycket i Östersjön blir det nordliga strömmar i Öresund, för allt vatten ska ut i Kattegatt.
•   Så den här sommaren, när det har regnat så bussigt i Östersjön, har skepparna på Köpenhamnsfärjorna fått vrida ratten till vänster allt vad dom orkat för att inte färjorna skulle hamna ute i Nordsjön.
    Det där med färjorna sa inte statshydrologen det har jag räknat ut själv.
•   Den här sommaren, den regnigaste och kallaste sen 1902, har vi ofta mött den tomhänte spinnfiskaren som sagt att det inte går att få någon fisk i det här regnet, för vattnet står för högt.
    Det är någonting som inte stämmer här. Statshydrologen bedyrar att regnandet inte har höjt vattenståndet i Östersjön men fiskarna säjer att vattnet står ovanligt högt. Och att spinnfiskarna inte får någon fisk, det är ett obestridligt faktum. Vad är sanning?
•   Harald Sjöberg på Torö, yrkesfiskare och sekreterare i Stockholms läns fiskareförbund, förklarar: 
    — Visst råder det ett fantastiskt högt och för fisket försvårande vattenstånd i Östersjön just nu, men det är inte regnets fel. Det beror på de starka västliga vindarna som blåst hela året och tryckt in Nordsjövatten genom Öresund in i Östersjön!
•   Stopp, ett tag, nu är jag inte med! Först har det regnat så mycket, att det har blivit nordliga strömmar i Öresund därför att Östersjön vill avbörda sej regnvattnet. Å andra sidan har det blåst så förbaskat att Nordsjön pressar in vatten i östersjön. Då måste det väl bli sydliga strömmar i Öresund? Det ska tydligen fan vara färjskeppare i Öresund. Styr hur ni vill, gubbar bara ni kommer till Köpenhamn före stängningsdags!

•   Det här ned expertis är tydligen bara förvillande. Vad säjer man i sådana kretsar som är direkt praktiskt beroende av väderleken?
    Jo, regnkappsproducenter, paraplyfabrikörer och tillverkare av gummistövlar anser att denna sommar och de två närmast föregående har varit strålande somrar. 
    —En fantastisk sommar och det blir gudskelov bara värre och värre säjer försäljningschefen vid Stockholms Käpp- & Paraplyfabrik. Nu har vi upplevt tre toppsomrar, det är nästan för bra för att vara sant. Och konkurrent företaget, paraplyfabriken Pluvius AB i Bromma, sa: 
    — Vi står snart inte ut längre, en sån fart på kommersen har vi aldrig upplevt. Övertid varenda natt, telefonerna ringer i ett!
    — Jaha, sa jag, passa på då att tjäna klöver nu, för nästa sommar blir det vackert, säjer meteorologerna.
    — Säjer dom det? sa Pluvius, ängsligt.
    — Ja, strålande!
    — Nej, kved Pluvius med fruktan i rösten, säj inte det. Då blir det en fruktansvärd rusning efter parasoller!
    Det är till att var helgarderad i branschen.
•   Ja, jag vet inte om jag fick nåt svar på frågan om vart allt vatten tar vägen. Kanske ligger det ett korn av sanning i vad Brusiga Berra på Elvans ölhall sa, när jag interpellerade honom på skoj. Han sa:
    — Vart allt vatten tar vägen? De får'u välan fråga Blåbandisterna (Godtemplarna) om. De e dom som gör av met!