VECKANS MEST UTSKÄLLDE SVENSK! 
   
    SE-special: Gits Olsson         Bosse Ringholm blev utskälld av hela Sverige för att han hoppade på                                                                                                                       en av landets nymiljonärer och kallade honom för asocial i TV.  
 
nr 6 1971        
••• Säja vad man vill om Bosse Ringholm, men stryk tål han. Det var han som fick örfilarna i veckan som gick. Den svenska pressen ropade bu och fy, och somliga ledarskribenter saftade in råsopar som skulle ha golvat mången rutinerad yrkespolitiker till evig tystnad. Men den 28-årige ordföranden i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund står i dag rak som en Karl XII mitt i kulregnet och meddelar att detta hädanefter skall bliva hans musik. “Det var bra att debatten kom i gång”, konstaterar han belåtet för SE.
•   Vari bestod Ringholms brott? Jo, han gick in i TV-debatt med den unge Eskilstunamiljonären Bengt Nygren, mannen som med två tomma händer skapade blomkoncernen Buketten och på några få år blev god för 15 miljoner kronor. Ringholm stämplade Nygrens och andra nymiljonärers värderingar som asociala och samhällsfarliga.
    Normalt hade väl detta passerat utan att tittarskarorna satt TV-tårtan i halsen, för svenska miljonärer har ju aldrig varit några speciellt folkkära figurer. Men med den här Nygren råkade det vara annorlunda. Nygren är den enkle killen som jobbat sej upp. Nygren personifierar den dröm om framgång och rikedom som gömmer sej innerst i hjärtat på varje Svensson. Nygren är för folket kisen som bevisade att en kis fortfarande kan lyckas, en glad och fiffig Snoddas i en stenhård finansvärld.
•   Den som hoppar på en sådan symbol för Svenssons hemliga drömmar och kallar denne symbol för “asocial och samhällsfarlig’’ kan bara ha två avsikter. Antingen är han ute för att begå självmord, eller också tigger han ett ordentligt kok stryk...
    Ringholm överlevde, men stryk blev det.
•   Härmed får SE överlämna en provkarta på den svenska pressens snytingar under veckan som gick. Föremålet för dem har beretts tillfälle att kommentera dem i tur och ordning.
•   Expressen: “Ringholm vill ha ett samhälle där ingen kan skapa sig en personlig förmögenhet. Men kan han garantera att Bengt Nygrens system för att sälja billigare blommor skulle ha förverkligats även i det socialistiska samhället? Hur kommer människorna att få det i ett socialistiskt samhälle? Vilken chans får nya idéer att visa sin livskraft? Vilket skydd får människorna mot statens allmakt?’’
    Ringholm: Jo, i ett socialistiskt samhälle finns verkligen utrymme för personliga idéer. Det samhälle jag talar om är inte sådant, att alla ska ha samma inkomst, att all personlig förmögenhet ska avskaffas och människorna bli en enda grå massa. Men det personliga initiativet ska i det socialistiska samhället kombineras med solidaritet och jämlikhet människorna emellan. Felet på dagens borgerliga samhälle är att egoismen är dess enda drivfjäder.
•   Svenska Dagbladet: “Att Bosse Ringholm inte visas upp lite oftare i TV är verkligen synd. Efter hans otroliga förlöpningar på måndagskvällen borde svenska folket få flera tillfällen att konstatera vilken andas barn det är som socialdemokratiska ungdomsförbundet ansett värdig att vara dess ordförande.’’
    Ringholm: Hela borgarpressen har försökt göra det här till en personstrid mellan mej och Bengt Nygren. Jag känner inte Bengt Nygren, jag har ingen anledning att smutskasta hans person. Jag vill bara diskutera de värderingar som miljonärerna för fram.
•   Smålandsposten (m): “Det var verkligen bra det här med hr Bosse Ringholm i TV. Ingenting kan vara värdefullare för en sund politisk utveckling i landet än att det unga socialistiska gardet inför den stora TV-publiken får visa vad det går för. Sällan har man sett en bättre illustration till skaldens ord ‘en säck full av väder du liknade mest’.
    Ringholm: Smålandspostens ledare utgår från missuppfattningen att jag kallat Nygren för asocial, Det är lögn. Jag har däremot betecknat nymiljonärernas värderingar som asociala.
•   Östgöta Correspondenten (m): ‘‘Förvisso funderade mer än en TV-tittare över hur det skulle gå med svenskt näringsliv om man skulle följa Ringholms doktriner. En och annan funderade kanske på rapporterna från Polen, ett socialistiskt land, där ingen företagare blir miljonär och där arbetarna tvingas leva på svältlön.”
    Ringholm: Det är det gamla enkla debattknepet att påstå, att SSU och jag skulle gilla ett kommunistiskt ekonomiskt system. Vi vill i själva verket varken ha ett kapitalistiskt eller ett kommunistiskt system. Det är billigt att komma med så enkla knep!
•   Norra Västerbotten (fp): ‘‘Flera sådana framträdanden av främste företrädaren för den unga socialismen, och den liberala blandekonomin är säkrad för åtskillig tid framåt i vårt folkhem!”
    Ringholm: Det är beklagligt att jag missuppfattats. Men huvudsaken är ju att debatten äntligen kommit igång. Ännu är den kanske lite rå och inte så saklig, men i gång är den och det är skönt!
•   Kvällsposten (ob lib): “En person som efter skatt tjänar 43.000:- på ett företag som han själv grundat och själv leder, uppfattas knappast som asocial mer än av enstaka SSU-teoretiker.”
    Ringholm: Jag upprepar: Nygren är inte asocial!
•   Västerbottens Kuriren (fp): “Det är inte så enkelt att bygga upp ett samhälle. Bosse Ringholm krävde ingen ändring av spelreglerna, men tog sig rätten att bespotta den som haft framgång. Den som tänker så fyrkantigt, är det inte mycket hopp om. Han kan sluta som generaldirektör.”
    Ringholm: Jag förnekar ingen rätten att ha framgång, men jag tycker fortfarande det är fel med framgång som resulterar i snabba jätteförmögenheter.
•   Barometern (m): ‘‘Hur mycket skulle svenskt näringsliv i dag vara värt om det inte funnits killar med idéer?”
    Ringholm: Att ha idéer är ju inte asocialt, men det är asocialt att idéernas genomförande, som beror på en massa anställda människors arbetsinsats, ska resultera i en sådan orättvis fördelning av inkomsterna.
•   Handelstidningen (fp): “Det är detta man aldrig vet med TV, vem som tittar ut vem. Ibland undrar man om utgången av kraftmätningen verkligen motsvarar det sakliga läget, den kanske gör det, den kanske inte gör det. Mycket beror på teknik och framträdande, Vad Bosse Ringholm beträffar förefinnes dock alltid en risk att det skall gå galet.’’
    Ringholm: Tittarstormar och dylika reaktioner är inga mätare på den verkliga opinionen i landet.
•   Insändare i Expressen: “Jag är gammal sosse själv. Men jag är livrädd vid tanken på att Bosse Ringholm en dag kanske styr det här landet!”
    Ringholm: Folk som inte har förstått vad jag menar kan man ju inte diskutera med.
•   Att de borgerliga tidningarna tog tillfället i akt att än en gång ge ungsossarnas ordförande en torvel, var kanske inte så överraskande. Betydligt mera nedstämd hade han väl anledning att bli över de egnas recensioner, dvs. kommentarerna i den socialdemokratiska pressen.
•   Macke Nilsson, TV-krönikören i Aftonbladet sa: “...en fickdebatt som åtminstone en av de agerande, Bosse Ringholm, har skäl att ångra. SSU-ord- föranden predikade socialism utan att kunna levandegöra vad han egentligen menade. Kastar man sig över nyrika kapitalister och beskyller dem för att vara ‘‘asociala’’ och ‘‘samhällsfarliga’’ bör man kunna klargöra sina motiv. Bosse Ringholm framstod som en ogenerös slagordssocialist medan Buketten- direktören Bengt Nygren vann massor av sympatier.”
    Ringholm: Ligger något i vad Macke säjer. Jag presenterade för mycket åsikter och för lite argumentation. Det blir så där när det är ont om tid.
•   Ledare i AB: “Ringholm borde inse att det är samhället det är fel på. Samhället tillåter nämligen folk att tjäna miljoner. Det är småborgerligt att fördöma enskilda individer. Läs Marx; Bosse Ringholm.”
    Ringholm: Jag betonade redan i början av programmet att det var systemet jag riktade mej emot. Det gäller att inte bara titta på TV, lyssna AB!
•   Värmlands Folkblad (s): “Om Bosse Ringholm menar att man i ett välordnat samhälle inte borde få göra sådant som Bengt Nygren har gjort och ännu mindre bli miljonär på det, så bör han vända sig till regeringen och riksdagen och rikta sina förebråelser till dem.”
    Ringholm: Bra. VF har alldeles rätt. Riksdag och regering har gett näringslivet alldeles för generösa ramar. Nygren har ju egentligen bara gjort rätt som utnyttjat detta. Samhället bör se till att begränsa möjligheterna att hastigt och lustigt skapa stora förmögenheter!
•   Dagbladet i Sundsvall (s): “Nu gjorde SSU-ordföranden Bukettenchefen till en symbol för kapitalismen, när han snarare är ett av de lyckliga undantagen, den drömbild av den fria företagaren som mera sällan återfinns i det faktiska livet. Bosse Ringholm menade naturligtvis att attackera systemet och slåss för jämlikhet och företagsdemokrati. Tyvärr slog han en rundpall som missade målet.”
    Ringholm: Håhå jaja . . . jag lyckades alltså inte göra tillräckligt klart för folk att det var principen och inte Nygren personligen det handlade om. Och det ansvaret fåt jag väl bära.
•   Norrländska Soc. Dem. (s): “Med lite bättre ekonomiska kunskaper och en genomtänkt modell för utvecklingen av företagsdemokratin skulle Ringholm säkerligen inte ha formulerat sig så oskickligt som han nu gjorde.”
•   Dala-Demokraten (s): “En skrapa får Bosse Ringholm av Norrländska Soc. Dem... Dala-Demokraten ber att få instämma.”
    Ringholm: Ett par redaktörer till som har lyssnat dåligt. Jag var ju så noga med att redan i debattens början betona att det i själva verket var det kapitalistiska systemet och kapitalisternas värderingar i allmänhet det gällde.
•   Arbetet (s): “Nog hade det funnits lämpligare frågor att ställa till en person i Bengt Nygrens situation. Han kunde exempelvis ha fått frågan, om inte de anställda kunde medges delägarskap i den firma, som de arbetat upp så framgångsrikt.
    Eller på annat sätt få en ökad del av den blomstrande vinsten. Men nej, Bosse, gjorde det i stället alldeles för lätt för Bengt genom att bara köra på en hårt dogmatisk linje.
    Och dessutom uppträda alldeles omotiverat högdraget och arrogant.” 
    Ringholm: Jag frågade Nygren två gånger under programmet om inte hans anställda borde ha del i de 15 miljonerna. Jag fick aldrig något svar.
•   En ovanligt enstämmig svensk Press framställer alltså den 28-årige Ringholm som ett politiskt nöt. Hur känns sånt?
    — Mja, säjer en fullkomligt oberörd Ringholm till SE, jag är ganska van vid oväsen. Det brukar alltid bli ett herrans liv när man tar itu med miljonärerna. Men det har kommit positiva reaktioner också i brev och muntligen. Reaktionen var på det hela taget väntad, Däremot trodde jag inte att jag skulle bli så grundligt missförstådd som jag blev. Skulle debatten göras om i dag, skulle jag ännu hårdare poängtera att det var systemet jag ville angripa och inte Bengt Nygren personligen.
    — Hans 600 anställda har betygat honom sin vördnad i en annons på Expressens ledarsida.
    — Jag såg det, undrar hur han fick tag i alla 600 så att dom kunde ställa opp, på bara två dar . . .
•   Och det faktum att samtliga socialdemokratiska tidningsredaktörer i landet tagit avstånd från Ringholms agerande i TV, känns inte det som en isolering för en ung politiker?
    — Inte alls. Jag vill gå längre än redaktörerna vill, det är inte så konstigt.
    — Dom är gamla gråsossar då?
    — Det vill jag inte påstå. Jag avskyr allt snack om att det skulle föreligga en generationsklyfta inom socialdemokratiska partiet. Det finns en fin radikalism hos många äldre sossar, och det finns många gråsossar bland de allra yngsta i organisationerna.
•   — Slutligen vill jag säja det, att Bengt Nygren i Buketten ska vara mej ytterst tacksam för den veckolånga reklamkampanj som jag satte i gång för hans företag alldeles gratis. Det är min viktigaste insats för näringslivet hittills.
    Säjer Bosse Ringholm och vandrar ut i februaridagen för att vända undra sidan till.