SvD Reportern
Underlagen är hämtade från intervjuer och reportage, som Gits gjorde
under sin tid som reporter vid SvD. Det var ingalunda några
nya arbetsuppgifter för den gamle stjärnreportern,
även om han blev mest känd som kåsör.