Svenska Bilder, i SvD, 1980.06.17
. Text: Gits Olsson. Teckningar: Sven Rydén      
             Vid foten av fyren               
                                                                      
■■■ Man ser inte fyren förrän man är alldeles inpå, ty tjockan är tät över Öresund i dag.
    Vi har hört den råma som en hel kreatursutställning under vår färd upp under Kullabergs valv av nästan tropiskt saftiga bokar.

    Men där står stentornet högst upp på klippan. Lanterninen levererad är 1900 av Phares & Fanaux, Barbier & Bénard constructeurs 82 Rue Curial i Paris,
är belägen 88,5 meter över det hav vi inte ser. Med sina 3,8, miljoner normalljus är hon den starkaste fyren i Skandinavien.
    Det har varit fyr på detta dramatiska berg i 423 år. 1560 gav den danske kungen order om uppsättande av en "fyrpande". Tre år senare var det första tornet av sten färdigt. 1577 utnämndes Tycho Brahe till fyrmästare. 1624 gick man över till öppen koleld efter att en period ha använt vaxljus.
1716 gav Karl XII order att fyrens hela lager av kol skulle eldas upp, så att det inte föll i danskarnas händer.
   
 Fyren har kanske aldrig lyst så stiligt som då. 1749 restes ett nytt torn av sten och fyren kallades "Skandinaviens säkraste fyr". 1792 byggde man om
för att minska kolförbrukningen. 1817 byggde man in kolgrytan i en lanternin. 1843 var det dags för rovoljelampor och roterande fyrapparat, 1882 kom fotogen i bruk. 1900 stod dagens fyrtorn klart, försett med den moderna, linsapparat som ännu gör tjänst. Inte förrän 1937 blev fyren elektrifierad, 1979 övergavs fyren, eftersom den blev automatiserad. Skandinaviens största fyr sköts numera med en knapp i Norrköping.
    Det är skolresornas tid, grant lackerade bussar släpper ur sig plutoner av pigga barn. Kullen är en av landets fasta attraktioner. Vid foten av fyren har det därför utvecklats en hisklig souvenirkommers.
Tre snäckskal för 5 kronor, stort snäckskal fyllt med små snäckskal 24:75, tändsticksask klädd med påklistrade skal 25 kronor. Träsko i porslin med "Kullens fyr" målat i sirliga bokstäver 9:75. "Handdrejad gås" 23 kronor.
    Vi ger folk vad folk vill ha, säger en försäljare. Har han rätt , har folket ingen smak. Något fundersam lämnar man Kullaberg. Drejad gås? Vid tillfälle ska vi ta reda på hur det går till. Dreja bi, vet man ju vad det är, men inte dreja gås. Men allt har väl sin förklaring.