SvD Reportage
Svenska myter
Ofta är de grundade på lögner och sägen, men  lyckas ändå överleva generation efter generation.
   Tecknar Anders och Gits Olsson har sökt upp de
svenska myterna och frågar sig vad de
skall göra med dem? Vad skall vi ta oss till med de Svenska myterna?
Inte är väl Glada Hudik alltid så
glatt? Inte ränner de väl kniven
i varann i
Delsbo? Inte skiner väl solen mera i
Karlstad än annorstädes?