Externa Reportage
Underlagen är hämtade från intervjuer och reportage, som har gjorts med
och om Gits, i diverse olika tidningar. Frågeställningarna är ofta
ganska lika, då alla intervjuare försökt att ge bild av den
verkligt humoristiska Gits Olsson.