TIDNINGAR/Mummel i kön 1980
(klicka på framsidorna för större bild)
 

       NR 1
                   
Mummel  

        Nr 2
Mummel

 Nr 3
    Mummel   

              Nr 4

    
Mummel 

Nr 5

    Mummel 

       NR 6
                   
 Mummel  

        Nr 7

Mummel

 Nr 8
    Mummel   

            Nr 9
    Mummel 

Nr 10

Mummel 

       NR 11
                   
Mummel  

        Nr 12
Mummel

 Nr 13

    Mummel   

            Nr 14
    Mummel 

Nr 15

   Mummel 

       NR 16
                
  Mummel  

        Nr 17
Mummel

 Nr 18
     Mummel   

           Nr 19
    Mummel 

Nr 20

    Mummel 

       NR 21
                   
Mummel  

        Nr 22
Mummel

 Nr 23
    Mummel   

           Nr 24
    Mummel 

Nr 25

    Mummel 

       NR 26
               
  Mummel 

        Nr 27
Mummel

 Nr 28
   Mummel

           Nr 29
   Mummel

Nr 30

    Mummel 

       NR 31
                
   Mummel  

        Nr 32
Mummel

 Nr 33
    Mummel

           Nr 34

   
Mummel

Nr 35

    Mummel 

       NR 36
               
  Mummel  

        Nr 37
Mummel

 Nr 38
    Mummel   

            Nr 39
    Mummel 

Nr 40

    Mummel 

       NR 41
                Mummel  

        Nr 42
Mummel

 Nr 43
    Mummel   

           Nr 44
    Mummel 

Nr 45

    Mummel 

       NR 46
              
   Mummel  

        Nr 47
Mummel

 Nr 48
  Mummel   

          Nr 49

    Mummel 

Nr 50

    Mummel

       NR 51/52
             
   Mummel