Äldre -tidningars omslag.
 
Bildtidningen grundades år 1938 av Bonniers. Gits var anställd vid tidningen under åren
1952 till 1977, men fortsatte att kåsera under sin omåttligt populära rubrik, "Mummel i kön",
fram till tidningens nedläggning 1981.
Här kan du se hur omslaget till tidningen har sett ut, nummer för nummer och år för år, innan spalten
"Mummel i kön" kom till.

  1938
  1939
  1940   
  1941   
  1942   
  1943          
  1944          
  1945          
  1946          
 1947           
  1948           
  1949          
     

1950 
1951  
1952            
1953        
1954          
1955         
1956           
1957          
1958        
1959          
1960          
1961