MUMMEL I KÖN.
Kåserierna länkas in efter hand som de läggs ut på huvudsidan och därför kommer många Mummelrubriker att gapa tomma fram till dess. Men håll ut! Det är bara en tidsfråga tills det eftersökta kåseriet finns utlagt på sidan.