K å s e r i e r  a v  G i t s  O l s s o n
Gits kåserade i bildtidningen Se under sin stående rubrik: "Mummel i Kön"
och det gjorde han ända fram till tidningens nedläggning 1981.
Vi har med hjälp av Gits efterlevande fått tillgång
till en del,  både opublicerat och publicerat
material, som bl.a. förekommit i olika i
radioprogram men även i en del
andra  olika sammanhang.