Särskilda tack till personer som varit behjälpliga med denna sida! STORT TACK till:

Familjen Jonna och Claes Lilljeforss     

Familjen Christina och Mats Carlmark (Olsson)

Hans Carlsson från Göteborg som har lånat ut böcker utan några som helst krav på motprestationer. Tusen tack Hans!!!      

Ove Danielsson från Askersund, samlare av gamla tidningar. Ove har hjälpt oss med kåserier som saknats i vår samling, helt i intresse att föra vår Gits-sida framåt! JÄTTE-tack Ove!!

Thorfinn Johnsen från Norge, har varit behjälplig med skanning av saknade kåserier. STORT-tack
Thorfinn!!